nbip_ddos

De Nationale anti-DDoS Wasstraat (NaWas)

Het aantal DDoS aanvallen op de internet infrastructuur neemt toe. Internet aanbieders zijn daarbij veelal direct of indirect het doelwit. Benodigde apparatuur of abonnementen om dergelijke aanvallen tegen te gaan zijn zeer kostbaar. Vrijdag 28 maart 2014 is aldus de nieuwe anti-DDoS dienst van NBIP in bedrijf genomen..!

Lees meer…

Over NBIP

nbip_diensten
Sinds 2002 ondersteunt NBIP Internet Service Providers bij de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Telecommunicatiewet. Het doel is om gezamenlijk efficiëntie en lagere kosten te bereiken dan wanneer een Internet Service Provider het zelf moet doen.

Diensten

nbip_overons
NBIP ondersteunt deelnemers bij het uitvoeren van tapbevelen en het bieden van bescherming tegen DDoS aanvallen. Zij investeert hiertoe in een aantal systemen dat wordt gebruikt op het moment dat een deelnemer een tapbevel ontvangt of onder een DDoS aanval staat.

Aanmelden

nbip_aanmelden
Als deelnemer van NBIP kunt u gebruik maken van de aftapapparatuur en kennis die binnen de stichting aanwezig is. Daarmee voorkomt u hoge investeringen en beschikt u over een centraal informatie punt dat de vorderingen van justitie, die voortvloeien uit de Telecommunicatiewet afhandelt.

Contact

nbip_contact-1
Heeft u vragen over NBIP? Neemt u dan contact met ons op.

  • (0318) 48 93 50

  • bureau@nbip.nl