Tapdiensten

De NBIP voert op grond van de Telecommunicatiewet tapbevelen uit voor haar deelnemers bestaande uit kleine tot middelgrote Internet Service Providers (ISP). Zij investeert hiertoe in een aantal systemen dat door de aangesloten deelnemers kan worden gebruikt op het moment dat zij een tapbevel ontvangen. Hierdoor bespaart een ISP de investering van een volledig interceptiesysteem.

Uitvoering door NBIP

De NBIP zorgt voor het uitrijden en instellen van een mobiel tapsysteem op het moment dat een deelnemer een taplast krijgt. Het aftappen wordt geheel uitgevoerd door de NBIP, zodat de deelnemer er nauwelijks naar hoeft om te kijken.

Aanvullende ondersteuning

Daarnaast ondersteunt de NBIP deelnemers met het opstellen van een concept beveiligings- en continuïteitsplan en het inrichten van de systemen voor het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT).

Ook verzorgt NBIP voor deelnemers de loketfunctie voor het aannemen en verwerken van vorderingen. In samenspraak met een deelnemer kan dit geheel of gedeeltelijk, waarbij de vordering wordt gecontroleerd op juridische en procedurele juistheid.

Voordelen

  • Geen hoge investeringen

  • De jaarlasten voor een deelnemer zijn lager dan bij een eigen oplossing

  • Zelf geen tap apparatuur en/of expertise nodig

  • Een schaalbare oplossing

  • Controle van de vordering op juistheid

De NBIP publiceert regelmatig cijfers over het aantal vorderingen. Die zijn voor 2012 als volgt:

  • Aantal vorderingen: 53

  • Aantal tapdagen: 1222

  • Gemiddelde duur per tap: 23 dagen

De NBIP staat open voor alle Internet Providers, die moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen rondom aftappen. Voor deelname aan de stichting NBIP betalen deelnemers een jaarbijdrage die afhankelijk is van het aantal individuele aangesloten eindgebruikers.

overzicht deelnemers

Als deelnemer van de NBIP kunt u gebruik maken van de aftapapparatuur en kennis die binnen de stichting aanwezig is. Daarmee voorkomt u hoge investeringen en beschikt u over een centraal informatie punt dat de vorderingen van justitie, die voortvloeien uit de Telecommunicatiewet, afhandelt.

Meer informatie