Over de NBIP

De stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers, kortweg NBIP, is in 2002 door een groep van 6 Internet Service Providers opgericht als uitvoeringsinstituut voor tapbevelen zoals in de telecommunicatie wet vastgelegd. Hierbij wordt slim gebruikgemaakt van elkaars expertise en komt er geld terug wanneer de opbrengsten hoger zijn dan kosten. De NBIP heeft geen winstoogmerk en gebruikt ervaring en kennis om tot praktische en gedegen oplossingen te komen.

De NBIP regelt zaken die niet tot de primaire dienstverlening van Internet Providers behoren. Periodiek informeer de NBIP de deelnemers over relevante nieuwe verplichtingen en ontwikkelingen. Tevens organiseert zij bijeenkomsten waarin deelnemers ervaringen kunnen delen/uitwisselen.

Organisatie

Het bestuur van de NBIP wordt samengesteld door de deelnemers. Het bestuur is het beslissingsorgaan van de stichting. Minimaal twee maal per jaar heeft het bestuur een bestuursvergadering.

Het bestuur wordt gevormd door:

O. (Octavia) de Weerdt

Directeur

A.A.H.H. (Alex) Bik

Voorzitter

J.S. (Hans) van der Giessen

Secretaris

P.A. (Paul) Theunissen

Penningmeester

L. (Ludo) Baauw

Bestuurslid

M. (Mike) Janssen

Bestuurslid

Ondersteuning

Voor de invulling van het bureau en het uitvoeren van de operationele taken is SvSnet verantwoordelijk.

SVSnet_logo_RGB

Raad van Deelnemers

De contactpersonen van de deelnemers vormen de Raad van Deelnemers. De RvD heeft minimaal eenmaal per jaar de deelnemersvergadering.

Bernard Edelenbos vervult sinds november 2015 de rol van voorzitter van de Raad van Deelnemers.

Nieuws & pers

Bent u een journalist of redacteur en heeft u een vraag voor de NBIP, of wilt u op onze medialijst staan?  Neem dan contact op via telefoonnummer (0318) 48 93 50, of stuur een e-mail naar bureau@nbip.nl.