Online event Tapdiensten op 18 mei, bent u erbij?

Elke internetaanbieder kan te maken krijgen met tapverzoeken en/of andere wettelijke vorderingen. Met name op het gebied van wettelijke vorderingen is de wetgeving in Europa volop in beweging. NBIP treedt al meer dan 20 jaar op als faciliterende partij om aan deze verzoeken gehoor te geven. Als onderdeel van ons 20-jarig jubileum organiseren we op 18 mei een interactief, online event over de Tapdiensten.

Marc van der Ham, onderdeel van het High Tech Investigations Team van het Openbaar Ministerie, zal een update geven over Europese wet- en regelgeving. Hij zal onder andere toelichten hoe deze ontwikkelingen invloed hebben op toegang tot digitale sporen.

Tijdens deze middag belichten interessante gasten het thema tappen vanuit hun eigen specialisme en behandelen we vragen zoals:

  • Welke techniek is benodigd voor tappen?
  • Waaruit bestaat het wettelijk kader rondom tappen?
  • Wat is er sinds de invoering van de Wet op Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) in 2017 allemaal gebeurd?
  • Wat heeft de NBIP de afgelopen twintig jaar geleerd bij het uitvoeren van tapverzoeken?

Datum en tijdstip

  • 18 mei
  • 15:30 – 17:00 uur

Mail uw vragen

Heeft u specifieke vragen over de tappen in het algemeen en de Tapdiensten van NBIP in het bijzonder? Mail uw vragen dan voor 14 mei. Dan hebben we nog genoeg tijd om uw input te verwerken en uw vragen op 18 mei te beantwoorden.

Aanmelden
    Wilt u eventueel een goodiebox thuis ontvangen?    Het opgeven van uw adres is niet verplicht. Uw adresgegevens gebruiken we uitsluitend voor het versturen van de goodiebox. Uw gegevens worden enkel en alleen voor dit doel opgeslagen en zullen na het event weer worden verwijderd.