Organisatie

De NBIP is een stichting, met een directeur, een stichtingsbestuur en een Raad van Deelnemers.

Het bestuur is het beslissingsorgaan van de stichting en vergadert minstens tweemaal per jaar.

Dit zijn de leden van het bestuur:

O. (Octavia) de Weerdt – Algemeen directeur

L. (Ludo) Baauw – Interim voorzitter

M. (Margreth) Verhulst – Secretaris

P.A. (Paul) Theunissen – Penningmeester

M. (Mike) Janssen – Bestuurslid

R. (Rick) Sulman – Bestuurslid

T. (Tjebbe) de Winter – Bestuurslid

Raad van Deelnemers

De contactpersonen van de deelnemende bedrijven en organisaties vormen samen de Raad van Deelnemers. Zij komen ten minste eenmaal per jaar bijeen voor een vergadering. Sinds 2015 staat de Raad van Deelnemers onder voorzitterschap van Bernard Edelenbos .

Ondersteuning

Voor de invulling van het bureau en het uitvoeren van de operationele taken is SvSnet verantwoordelijk.

Contact