Organisatie

De NBIP is een stichting, met een directeur, een stichtingsbestuur en een Raad van Deelnemers.

Het bestuur is het beslissingsorgaan van de stichting en vergadert minstens tweemaal per jaar.

NBIP Governance Center
Het Governance Center levert ondersteunende diensten voor de Nawas, Tapdiensten en Clean Networks Platform, zoals financiële administratie, bureau taken en bestuurlijke ondersteuning.

NBIP Operations Center
Het Operations Center vormt het technisch hart van onze operationele diensten voor de Nawas, Tapdiensten en Clean Networks Platform.

NBIP Knowledge Center
Bij NBIP hechten we veel waarde aan het delen van kennis. We voeren onderzoeken uit, spreken op evenementen, informeren deelnemers over nieuwe ontwikkelingen en organiseren bijeenkomsten waar deelnemers ervaringen kunnen uitwisselen. Dit doen we met volle overgave en zonder winstoogmerk.

We zijn medeoprichter en actief betrokken bij de Anti-DDoS-Coalitie en het Anti Abuse Netwerk. Daarnaast hebben we samenwerkingsverbanden met partners zoals NCSC, Digital Trust Center, SIDN Labs, SIDN Fonds, EZK, JenV, Connect2Trust en het Nederlands Security Meldpunt.

Bestuur

L. (Ludo) Baauw – Voorzitter

M. (Margreth) Verhulst – Secretaris

T. (Tjebbe) de Winter – Penningmeester

M. (Mike) Janssen – Bestuurslid

R. (Rick) Sulman – Bestuurslid

Directie

O. (Octavia) de Weerdt – Algemeen directeur

Organisatie

Raad van Deelnemers

De contactpersonen van de deelnemende bedrijven en organisaties vormen samen de Raad van Deelnemers. Zij komen ten minste eenmaal per jaar bijeen voor een vergadering. Frans ter Borg is sinds 1 april 2024 de voorzitter van de Raad van Deelnemers.

Contact