DDoS-aanvallen in het eerste kwartaal van 2021

DDoS-aanvallen zijn in vergelijking met voorgaande jaren krachtiger en complexer geworden. Tegelijkertijd zien we de duur van DDoS-aanvallen toenemen. De toenemende duur, complexiteit en omvang van DDoS-aanvallen past in een trend die al enkele jaren gaande is. In 2018 en 2019 hebben we respectievelijk 938 en 919 aanvallen geregistreerd. In 2020 waren dat er maar liefst 1610. Dat betekent een significante toename van het aantal aanvallen in een jaar tijd.

Deze trend zet ook dit jaar door. In het eerste kwartaal van 2021 hebben we al meer aanvallen geconstateerd dan de helft van 2020, waarbij de krachtigste aanval een omvang van 300 Gbps had.

Wilt u meer informatie of zich abonneren op onze nieuwsbrief?