KennisNBIPNieuws

Bernard Edelenbos geeft voorzitterschap Raad van Deelnemers NBIP door aan Frans ter Borg

Frans ter Borg is per 1 april 2024 de nieuwe voorzitter van de Raad van Deelnemers van NBIP. Hij pakt het stokje over van Bernard Edelenbos, die deze rol bijna 10 jaar heeft vervuld, waarvan de laatste twee jaar ad interim.

Edelenbos is al vele jaren betrokken bij NBIP: “Ik ben ooit met NBIP in contact gekomen vanwege de tapdienst. Hoewel ik wist dat het bedrijf waar ik toen werkte een verplichting had onder de Telecommunicatiewet om aftapbaar te zijn, hadden we daar net als veel service providers weinig kennis van, laat staan middelen. Daarom zijn we aangesloten bij NBIP destijds. Verder is er ook een juridisch aspect waaraan je als service provider moet voldoen. Belangrijk hierin is het beveiligingsplan in het kader van het Besluit beveiliging gegevens telecommunicatie (Bbgt). Dat die kennis ‘ingekocht’ kan worden, is een enorme uitkomst. Het is dan ook niet voor niets dat de Tapdienst van NBIP al ruim 20 jaar bestaat. Je besteedt alles rondom tappen zowel technisch als qua expertise in een klap uit tegen zeer behapbare kosten. Ook als je een relatief kleine omvang hebt.”

Brug tussen deelnemers en bestuur

De Raad van Deelnemers is het orgaan binnen NBIP waarin deelnemers zijn verenigd en zaken die hen aangaan bespreken. Ze voeren vanuit deze positie het gesprek met het bestuur van NBIP en hebben zo zeggenschap over het beleid. NBIP en haar zusterstichtingen zijn uiteindelijk van de deelnemers, voor de deelnemers, met als gemeenschappelijk doel een veiliger en schoner internet door samen te werken en gebruik te maken van de beschikbare expertise. De voorzitter van de Raad van Deelnemers van NBIP heeft dan ook een unieke rol binnen de organisatie als ‘brug’ tussen de deelnemers, het bureau en het bestuur dat uit het midden van de deelnemers wordt benoemd.

Edelenbos: “De voorzitter heeft een bijzondere rol tussen deelnemers en bestuur. Hij mag aanschuiven bij bestuursvergaderingen, wordt betrokken en geïnformeerd over besluiten en ontvangt de notulen van deze vergaderingen. Hij signaleert daarnaast sentimenten die leven bij deelnemers en brengt die onder de aandacht bij het bestuur. Andersom kan het bestuur de voorzitter vragen om bepaalde kwesties of vraagstukken met de deelnemers te bespreken. Dit alles is erop gericht om te borgen dat de deelnemers structureel een plek aan tafel hebben en hun belangen en ideeën kunnen inbrengen bij het bestuur.”

Nieuwe voorzitter

Frans ter Borg neemt deze rol nu over van Edelenbos. Ter Borg is geen onbekende onder ISP’s, hosters en andere aanbieders van digitale infrastructuur. Zo is hij is oprichter en CTO van NBIP-deelnemer Quanza. Hij vervulde daarnaast uiteenlopende bestuursfuncties. Hij was onder meer bestuurslid van branchevereniging ISPConnect (tegenwoordig Dutch Cloud Community) en penningmeester van de koepel Digitale Infrastructuur Nederland (DINL). Momenteel is hij voorzitter van stichting CITA (Cloud IT Academy), die zich inzet om MBO- en HBO-studenten en IT-bedrijven aan elkaar te verbinden met duale opleidingen tot cyber security & cloud engineer of software developer. De gemeenschappelijkheid die deelnemers van NBIP bindt en de voortdurende inspanning voor een schoner en veiliger internet van NBIP, passen dan ook goed bij hem:

“De NBIP tapdiensten, NaWas, de nieuwe initiatieven rondom Clean Networks en de betrokkenheid van NBIP bij projecten in het kader van IPCEI-CIS, vormen belangrijke inspanningen voor het schoon en veilig houden van de digitale infrastructuur in Nederland en in toenemende mate daarbuiten. De organisatie wordt professioneel gerund en bestuurd en breidt momenteel snel uit. Het is bij de ontwikkeling van NBIP en haar diensten van belang dat de stem van de deelnemers wordt meegewogen en ik zet me graag in voor hen om hun belangen te behartigen” aldus Ter Borg.

Dankwoord bestuur

Ludo Baauw, voorzitter van het bestuur van stichting NBIP: “We zijn als bestuur heel dankbaar voor wat Bernard jarenlang als voorzitter van de Raad van Deelnemers heeft gedaan. Hij is in die rol altijd een constructieve gesprekspartner voor ons geweest, met hart voor onze deelnemers maar ook met kennis van zaken vanuit de markt. Met de komst van Frans ter Borg hebben we er alle vertrouwen in dat we die lijn kunnen voortzetten en onze goede relatie met de deelnemers verder kunnen intensiveren”.