DDoS-aanvallen in 2020 krachtiger, complexer en langer

In vergelijking met voorgaande jaren zijn de DDoS-aanvallen, krachtiger en complexer geworden. Tegelijkertijd zien we de duur van DDoS-aanvallen toenemen. Dit blijkt uit het DDoS data rapport 2020 van de Stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP), dat de Nationale Anti-DDoS Wasstraat (NaWas) beheert. De NBIP publiceert kwartaalrapporten en een jaarlijks rapport over de in de NaWas waargenomen DDoS-aanvallen. Het nieuwe jaarrapport is sinds vandaag als download beschikbaar.

In 2020 hebben we een aantal opvallende ontwikkelingen gezien. De DDoS-aanvallen werden complexer, krachtiger en duurden vooral een stuk langer in vergelijking met de aanvallen in 2019. De maximale kracht van een DDoS-aanval was 200 Gbps, tegenover 124 Gbps en 68 Gbps in de twee voorgaande jaren. Daarnaast registreerde de NaWas de langste DDoS-aanval ooit. Deze duurde maar liefst 20 dagen en 6 uur. In 2019 (1 dag en 12 uur) en 2018 (1 dag en 4 uur) duurden de langste DDoS-aanvallen veel korter.

De meest voorkomende aanvallen waren DNS Amplification en LDAP Amplification. Ze waren bijzonder krachtig en grotendeels gericht op internetserviceproviders en grote ondernemingen. In de laatste drie maanden van 2020 zagen we een toename van het aantal technisch complexere aanvallen: de zogeheten carpet bombing. In augustus begonnen krachtige aanvallen op de infrastructuren van internetserviceproviders die bleven voortduren. Het ging om buitengewoon krachtige aanvallen tot een capaciteit van 167 Gbit per seconde en duurden langer dan 4 uur.

1610 aanvallen in 2020

De toenemende duur, complexiteit en omvang van DDoS-aanvallen past in een trend die al enkele jaren gaande is. “In 2018 en 2019 hebben we respectievelijk 938 en 919 aanvallen geregistreerd. In 2020 waren dat er maar liefst 1610. Dat betekent een significante toename van het aantal aanvallen in een jaar tijd.”, zegt Octavia de Weerdt, algemeen directeur van de NBIP. “Deze trend zet ook dit jaar door. In het eerste kwartaal van 2021 hebben we al meer aanvallen geconstateerd dan de helft van 2020, waarbij de krachtigste aanval een omvang van 300 Gbps had.”

Ondanks de toename van het aantal, de duur en de complexiteit van de DDoS-aanvallen doen we het in Nederland nog niet zo slecht in vergelijking met andere landen. “Met ons geavanceerde anti-DDoS platform NaWas, dat we samen met de deelnemende internetserviceproviders en een aantal andere grote organisaties hebben opgezet, zijn we heel goed in staat om zelfs hele krachtige en complexe DDoS-aanvallen op een adequate manier af te slaan. Hierdoor hebben we al veel economische schade weten te voorkomen doordat bedrijven en thuiswerkers ongestoord hebben kunnen doorwerken.”, verduidelijkt De Weerdt.

Collectieve bestrijding via NaWas

De NaWas is in 2014 gestart als collectieve bestrijding van DDoS-aanvallen. Veel hosters en andere online service providers maken gebruik van de collectieve wasstraat. In zijn bestaan heeft de wasstraat duizenden DDoS-aanvallen succesvol gemitigeerd. Hierbij wordt het vervuilde verkeer van de aanvaller(s) gescheiden van het ‘schone’, legitieme verkeer. Dit schone verkeer wordt via een aparte verbinding via een internet exchange teruggeleid naar de deelnemer. Zo blijven de systemen van deelnemers aan de NaWas beschikbaar voor gebruikers.

Wilt u meer informatie of zich abonneren op onze nieuwsbrief?