Bijeenkomst – (Tap)vordering bij online service providers

De Wiv en online service providers: wat u moet weten om aan vorderingen te voldoen

Datum: 2 juli 2019
Locatie: Expo, Houten

Wat moet je doen als je te maken krijgt met een (tap)vordering onder de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)? De Wiv is niet alleen van toepassing op telecom- of access providers, maar ook besloten netwerken, OTT (Over The Top)-diensten, webhosting- en cloudproviders vallen onder deze wet. Hoe gaat dit in zijn werk, aan welke verplichtingen moet je voldoen en hoe kun je zo goed mogelijk samenwerken met de AIVD of een andere inlichtingendienst?

Over deze en andere vragen organiseert NBIP op dinsdag 2 juli aanstaande een voorlichtingsbijeenkomst in Houten, nabij Utrecht. Met het in werking treden van de nieuwe Wiv op 1 mei 2018 kregen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bredere bevoegdheden om onderzoeken te starten. Vrijwel alle online service providers kunnen daardoor te maken krijgen met vorderingen. Geen alledaags gebeuren, maar je moet wel kunnen meewerken en aan de vordering voldoen.

Tijdens de bijeenkomst zal een jurist, die is gespecialiseerd in dit onderwerp, uitleg geven over hoe de Wiv van toepassing is en hoe providers hier aan kunnen voldoen. Ook komt een expert van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waar de AIVD onder valt, toelichting komen geven op (tap)vorderingen. Tot slot geeft NBIP uitleg over de eigen Tapdienst, waarmee aangesloten partijen de kosten voor een centraal loket en de benodigde apparatuur gezamenlijk dragen.