KennisNaWasNieuwsBetalen om een DDoS-aanval te voorkomen? Niet doen!

DDoS-aanvallen steeds vaker onderdeel van bredere aanval

De trend die we sinds Q4 2021 zien, een daling van DDoS-aanvallen, is het tweede kwartaal van 2022 doorgezet. Goed nieuws zou u zeggen. Niet bepaald, er zijn namelijk veel meer DDoS-aanvallen gemeten die langer dan 4 uur duren. NaWas/NBIP deelt net als voorgaande jaren de DDoS-infographic met daarin de belangrijkste trends en cijfers op het gebied van DDoS-aanvallen.

Op basis van de meest recente cijfers zien we dat de duur van DDoS-aanvallen toeneemt. Begin 2022 waren er door NaWas nog 6 aanvallen geregistreerd die langer dan 4 uur duurden. In het afgelopen kwartaal zijn er 18 aanvallen met dezelfde duur vastgesteld. Deze verdrievoudiging is een ontwikkeling die we nauwlettend in de gaten houden.

Afname totale hoeveelheid DDoS-aanvallen

In vergelijking met Q1 2022 (666) zien we een afname in het aantal DDoS-aanvallen. In afgelopen kwartaal registreerden we 514 DDoS-aanvallen. Vorig jaar zagen we in het laatste kwartaal ook al afnemen om vervolgens daarna weer toe te nemen. Helaas zien we op basis van eerdere ontwikkelingen dat het aantal aanvallen dus uiteindelijk weer zal toenemen. De ‘vakantieperiode’ van juni t/m augustus is meestal een periode waarin er minder DDoS-aanvallen plaatsvinden.

DDoS-aanvallen om andere aanvallen te maskeren

Over het hele kwartaal gezien, zijn er geen nieuwe methoden of opvallende aanvallen geweest. Wel zien we een lichte stijging in de makkelijke in te zetten ‘UDP flood’. Hiernaast zien we dat DDoS vaker gebruikt wordt als middel om Extortion Ransomware aanvallen effectiever te maken om bedrijven te chanteren. Feit is dat met de meeste aanvallen financieel gewin is gemoeid. Maar DDoS aanvallen worden ook gebruikt om andere aanvallen, bijvoorbeeld op applicaties en databases in de systemen te maskeren. Samenvattend: DDoS aanvallen zijn lastiger, krachtiger, meer frequent en steeds vaker onderdeel van een breder ingezette aanval geworden.

Download nu de nieuwste DDoS-infographic met cijfers uit Q2 2022:

Wilt u meer informatie of zich abonneren op onze nieuwsbrief?