Download het DDoS-datarapport eerste halfjaar 2019

De Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP) publiceert sinds 2017 rapporten over DDoS-aanvallen. In voorgaande rapporten constateerden we een verontrustende trend richting frequentere, grotere en meer complexe DDoS-aanvallen. Helaas blijkt die trend ook in de eerste helft van 2019 aan te houden.

We zagen in april de grootste aanval sinds de oprichting van de NaWas. Ook signaleerden we de opkomst van een aantal nieuwe type aanvallen. Maar er is ook goed nieuws: de dreiging van DDoS wordt serieus genomen door overheden, het bedrijfsleven en onderzoeksinstituten. U leest er meer over in ons rapport.

Wilt u meer informatie of zich abonneren op onze nieuwsbrief?