Wbni-zelftest voor digitale dienstverleners

Agentschap Telecom (AT) maakt de Wbni-zelftest beschikbaar voor digitale dienstverleners. De test vertelt of uw organisatie onder de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) valt en of uw organisatie aan de zorgplicht voldoet.

De zelftest ondersteund het doel om Nederland digitaal veiliger te maken en de impact van cyberincidenten verkleinen. Daarnaast wordt de test door het agentschap gebruikt om algemene trends en ontwikkelingen in de sector in kaart te brengen. Er worden geen individuele bedrijfsgegevens verzamelt via de test.

Digitale weerbaarheid in Nederland
Het AT houdt in het kader van de Wbni toezicht op digitale dienstverleners en aanbieders van essentiële diensten. De Wbni is de Nederlandse implementatie van de Europese NIS richtlijn (2016/1148), in combinatie met de NIS Uitvoeringsverordening (2018/151). De wet is bedoeld om Nederland digitaal veiliger te maken door de digitale weerbaarheid te vergroten en de gevolgen van cyberincidenten te verkleinen.

De wet is relevant voor digitale dienstverleners. Als voorbeelden noemt AT clouddienstverleners, ISP’s en online zoekmachines. De wet geldt echter ook voor bedrijven die door de overheid zijn aangewezen als ‘aanbieder van essentiële diensten’ (AED). Deze AED’s zijn van vitaal belang voor de continuïteit van de Nederlandse samenleving. Denk hierbij aan nutsbedrijven.

Met behulp van de test bepalen bedrijven:

  • Of zij een digitale dienstverlener zijn en of zij aan de Wbni-zorgplicht en meldplicht moeten voldoen;
  • Of een verstoring van de dienstverlening aanzienlijke gevolgen heeft en waar de organisatie dit in het kader van de Wbni moet melden;
  • Of getroffen beveiligingsmaatregelen passen bij de beveiligingsdoelstellingen van de Wbni;
  • Of de organisatie onder toezicht van het AT valt.

Voor meer informatie en de Wbni-zelftest klikt u hier