R&D projecten

R&D project – Anti-DDoS voor afhankelijke netwerken

Aanvrager: Vereniging van Registrars (VVR)

De Nationale anti-DDoS Wasstraat (NaWas) biedt on-demand beveiliging tegen DDoS aanvallen voor ISP’s met een onafhankelijk netwerk. Zij hebben dus een eigen AS nummer.

Er zijn echter een groot aantal hosting partijen (waaronder een deel van de VVR-leden) die zelf geen onafhankelijk netwerk hebben. Zij nemen een internetaansluiting af van een ISP die geen anti-DDoS oplossing biedt. Toch willen die partijen dat wel regelen. Door de geografische locatie, prijsstelling of andere diensten kan de partij niet zomaar overstappen naar een partij die wel anti-DDoS biedt. En het zelf regelen van een anti-DDoS is veel te kostbaar.

Daarbij komt dat deze partijen graag willen bijdragen aan de bestrijding van DDoS zoals door de stichting NBIP wordt geleverd binnen de NaWas-dienst. Geen commerciële prijzen en gericht op het delen van kennis – zodat DDoS (met de botnets) efficiënt bestreden kunnen worden en misschien wel de wereld uitgeholpen kunnen worden. Om dit probleem op te lossen willen Nawas en de VVR een onderzoek verrichten waarbij wordt onderzocht of en op welke wijze het (kostenefficiënt) mogelijk is om deze hosters toch op NaWas aan te sluiten.

R&D project – DDoS-patroonherkenning

De NBIP is eind 2015, naar aanleiding van de vraag hierom bij deelnemers, een project gestart om te komen tot een DDoS-herkenningstool en de uitwerking van een uniforme DDoS-naamgeving.

Dit project wordt mede ondersteund door het SIDNfonds, dat financiële steun geeft aan projecten die een bijdrage leveren aan “Een sterk internet voor iedereen”.

Dit zijn de hoofddoelstellingen van het project:

  • opzetten van een uniforme DDoS-naamgeving op basis waarvan DDoS aanvallen eenduidig gerapporteerd kunnen worden
  • ontwikkeling van een patroonherkenningstool waarmee het type DDoS automatisch herkend en gerapporteerd kan worden
  • komen tot een patroonherkenningsomgeving waarmee de booter of botnets achter de DDoS-aanvallen herkend kunnen worden

Uitgebreide informatie is te vinden op de projectwebsite: DDoS-patterns.net.