Bijeenkomst – (Tap)vordering bij online serviceproviders

De Wiv en online serviceproviders: wat u moet weten om aan vorderingen te voldoen

Weet u wat de procedure is als u het verzoek krijgt om mee te werken aan een vordering van een inlichtingendienst zoals de AIVD? Sinds de invoering van de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) zijn de bevoegdheden van inlichtingendiensten in het digitale domein uitgebreid. Daardoor kunnen online serviceproviders (vaker) te maken krijgen met vorderingen waaraan zij verplicht moeten meewerken. NBIP organiseerde daarom op 21 november de themamiddag ‘Tapvordering bij online serviceproviders’.

Presentaties en programma

Update Wiv
In deze sessie werd een toelichting gegeven op de veranderingen in de nieuwe Wiv, toegespitst op online dienstenaanbieders. Hoe is deze wet tot stand gekomen en wat betekent dit voor bijvoorbeeld internetproviders, hosting- en cloudproviders en OTT-aanbieders?

Vorderen en meewerken – het totaalbeeld
Diverse behoeftestellers, zoals politie, FIOD en inlichtingendiensten, kunnen gegevens van internetaanbieders vorderen. In deze sessie bekeken we in hoofdlijnen welke behoeftestellers er zijn, wat voor soort gegevens of taps kunnen worden gevorderd en welke verplichtingen aanbieders hebben om mee te werken. Het doel is om een totaalbeeld te krijgen van waar we als sector mee te maken hebben. Bekijk hier de presentatie van Margreth Verhulst.

Dienstverlening NBIP
De NBIP is ontstaan door het gemeenschappelijk uitvoeren van taplasten. Nog steeds ondersteunt de NBIP deelnemers bij de uitvoering van allerlei vorderingen – inmiddels kan ieder type vordering door de NBIP worden verwerkt. In deze sessie kwamen de mogelijkheden van de Tapdienst aan de orde waarbij ook aandacht was voor de processen en procedures die hiervoor zijn ingericht. Een update van de huidige stand van zaken maakte hier onderdeel van uit. Bekijk hier de presentatie van Pim van Stam

Relevante informatie